Jun 25, 2019   8:31 a.m. Tadeáš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Antimicrobial Effects of Nasturtium Major
Written by (author): Bc. Marcela Panáčková
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Lucia Pirožeková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Antimikrobiálne vlastnosti kapucínky väčšej
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá účinnosťou a vplyvom Kapucínky väčšej vo forme tabliet alebo kvapiek na rast patogénnych, potenciálne patogénnych a hygienicky nežiaducich mikroorganizmov: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Salmonella Typhimurium, Pseudomonas aeruginosa a Candida albicans v modelovom prostredí BHI bujónu. Cieľom teoreticko-kompilačnej práce bolo získať informácie o potenciálnych antimikrobiálnych účinkoch Kapucínky väčšej (Tropaeolum majus), ktorá má pozitívny vplyv na ľudské zdravie. Súčasťou práce bolo stanovenie a porovnanie celkového počtu sledovaných mikroorganizmov pred a po aplikácii odporúčaného a zdvojnásobeného množstva produktu obsahujúceho Kapucínku väčšiu. Na experiment bola použitá tinktúra z púčikov a tablety z celej byliny Kapucínky väčšej. Získané výsledky experimentov poukazovali na lepšiu účinnosť Kapucínky väčšej v tinktúre. Antimikrobiálne vlastnosti však nedosahovala ani v jednom z experimentov. Na základe získaných výsledkov možno predpokladať, že pre ľudský organizmus môže pôsobiť imunostimulačne, a tak zvyšovať odolnosť organizmu voči bakteriálnym ochoreniam. Táto jej vlastnosť sa však nedá dokázať na umelých médiách.
Key words:Kapucínka väčšia, antimikrobiálne vlastnosti, kultivačné experimenty

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited