Jun 16, 2019   6:47 a.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Occurence of resistant staphylococci in food
Written by (author): Bc. Petra Beranová
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Adriana Havlíková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výskyt rezistentných stafylokokov v potravinách
Summary:V bakalárskej práci som sledovala výskyt koagulázopozitívnych stafylokokov v 15 mliečnych výrobkoch vyrobených zo surového mlieka a porovnala som mieru kontaminácie jednotlivých skupín mliečnych výrobkov. Na základe mojich zistení možno konštatovať, že najväčšie zastúpenie stafylokokov bolo v tekutých mliečnych výrobkoch s počtom 6,1 ±6,46 log KTJ/ml (vk = 219 %), nasledovala skupina bryndzí s počtom 5,58 ±5,52 KTJ/g (vk = 87 %) a najnižšie zastúpenia stafylokokov bolo v syroch vyrobených zo surového mlieka 5,26 ±5,46 KTJ/g (vk = 158 %). Ďalšou časťou práce bolo získať reprezentatívne izoláty z Baird-Parkerovho agaru a identifikovať ich pomocou Gramovho farbenia a mikroskopie, katalázového testu, oxidázového testu, API testu, MALDI TOF hmotnostnej spektroskopie. Výsledky neboli úplne jednoznačné. V 44 prípadoch boli výsledky všetkých testov rozdielne a len v 5 prípadoch nastala úplná zhoda, z čoho len v 3 sa identifikoval druh Staphylococcus aureus. Na základe týchto zistení, kolónie na Baird-Parkerovom agare majú byť čierne s vypuklým, hladkým a lesklým povrchom a obkolesené tenkou zónou presvetlenia. Z mikroskopickej stránky to majú byť grampozitívne koky, usporiadané do strapcovitých zhlukov. Najväčšiu podobnosť v raste na Baird-Parkerovom agare s druhom S. aureus vykazuje S. xylosus. V poslednej časti práce som izoláty vystavila pôsobeniu voči 7 antibiotík (ciprofloxacín, cefoxitín, gentamicín, tetracyklín, vankomycín, penicilín, chloramfenikol) v živnom médiu t.j. v agarových platniach s prídavkom jednotlivých antibiotík o určenej koncentrácii podľa európskej normy určujúcou hranice rezistencie (EUCAST) a u vybraných 7 izolátov som určila minimálnu inhibičnú koncentráciu pomocou MIC testu.
Key words:Staphylococcus aureus, mliečne výrobky, rezistencia, identifikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited