22. 7. 2019  5:35 Magdaléna
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identifikačné číslo: 19372
Univerzitný e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Termorezistencia Staphylococcus aureus
Autor: Ing. Karla Urgelová
Pracovisko: Oddelenie výživy a hodnotenia kvality potravín (ÚPV FCHPT)
Vedúci práce: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Oponent:Anna Gičová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Termorezistencia Staphylococcus aureus
Abstrakt:Táto diplomová práca je zameraná na sledovanie termorezistencie Staphylococcus aureus v závislosti od meniacich sa podmienok prostredia. V snahe zabezpečiť hygienickú a zdravotnú neškodnosť slovenských parených syrov, bolo cieľom práce kvantifikovať charakter odumierania izolátu S. aureus 2064 v modelovom prostredí GTK bujónu a UHT mlieka v oblasti teplôt 51, 53, 55, 57, 61 a 63 °C. Následne aj pri meniacich sa hodnotách av (0,99; 0,97; 0,95; 0,93; 0,91; 0,89 a 0,86), pH (6,0; 5,5; 5,0; 4,5 a 4,0) a ich vzájomných kombinácií a stanoviť konkrétne hodnoty parametrov D- a z-hodnôt. Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že termorezistencia izolátu 2064 sa prirodzene znižovala za súčasného zvyšovania inkubačnej teploty v GTK bujóne a UHT mlieku. V GTK bujóne D-hodnoty dosiahli rozmedzie 7,65 – 99,00 min a odpovedajúca z-hodnota bola 10,83 °C, pričom v UHT mlieku sa D-hodnoty zvýšili na 21,30 – 123,00 min v teplotnom rozmedzí 51 – 63 °C a z-hodnota dosiahla 20,00 °C. Na základe pokusov v kapilárach, možno konštatovať, že objem média nemal štatisticky významný vplyv (α > 0,05) na termorezistenciu. Vplyvom zníženej av hodnoty prostredia som zaznamenala, že došlo k zvýšeniu termorezistencie izolátu 2064 pri všetkých sledovaných teplotách − 51, 55, 61 a 63 °C. V porovnaní s D-hodnotami v prostredí GTK bujónu bez prídavku soli sa D-hodnoty zvýšili na úroveň 122,4 – 232,8 min pri 51 °C a pri 55 °C na úroveň 114,00 – 300,30 min. Pri vyšších teplotách 61 a 63 °C ich hodnoty poklesli na 39,00 – 62,25 min a 15,80 – 63,80 min, v poradí. Naopak, samostatným pôsobením znižujúcej sa hodnoty pH som pozorovala negatívnejší vplyv na termorezistenciu izolátu 2064. Vypočítané D-hodnoty dosiahli pri 51 °C 24,00 – 117,00 min, pri 55 °C 36,45 – 72,00 min a pri vyšších teplotách 61 a 63 °C sa pohybovali medzi 2,55 – 23,25 min a 2,25 – 13,20 min, v poradí. Pri devitalizácii izolátu 2064 so súčasným znížením av (0,99/0,97) aj pH (5,5 – 4,5) z-hodnoty varírovali v rozmedzí 7,06 – 13,20 °C. Najintezívnejšie odumieranie izolátu 2064 nastalo pri 5 %-nom prídavku soli a znížení hodnoty pH na 5,0 až 4,5, pochopiteľne pri 63 °C. D-hodnota sa v týchto prípadoch pohybovala v rozpätí 3 až 10 min.
Kľúčové slová:termorezistencia, Staphylococcus aureus, z-hodnota, D-hodnota

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene