Jun 27, 2019   8:36 a.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Production of staphylococcal enterotoxin D in dependence on environmental factors
Written by (author): Ing. Lucia Vrábová
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Petra Vanková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Tvorba stafylokokového enterotoxínu D v závislosti od faktorov prostredia
Summary:V diplomovej práci som sa zamerala na vplyv faktorov prostredia na dynamiku rastu patogénneho mikroorganizmu S. aureus 14733 v modelovom prostredí GTK bujónu a jeho schopnosť produkovať enterotoxín D. Analyzovala som samostatný vplyv aktivity vody (1; 0,99; 0,97; 0,95; 0,93; 0,91; 0,89; 0,86; 0,85), aktívnej kyslosti (6,0; 5,5; 5,0; 4,5 a 4,0) a ich spoločný vplyv pri inkubačných teplotách 15, 25, 30 a 37 °C v modelovom médiu GTK. Aktivitu vody som na požadovanú hodnotu upravovala prídavkom NaCl a hodnotu pH kyselinou mliečnou. Z kultivačných pokusov som zostrojila rastové čiary v závislosti od času a teploty inkubácie pomocou primárneho Baranyiho D-modelu a získala rastové parametre, ktoré som následne využila na sekundárne modelovanie. Vplyv aktivity vody a pH na trvanie lag fázy S. aureus 14733 pri každej inkubačnej teplote som popísala pomocou Daveyovho modelu, vplyv aktivity vody na rastovú rýchlosť prostredníctvom Gibsonovej modelu, a nakoniec vplyv teploty a pH na rastovú rýchlosť pomocou Ratkowskeho modelu. Zo získaných výsledkov vyplýva, že rýchlosť rastu sa spomaľuje so zvyšujúcou sa aktívnou kyslosťou a znižujúcou sa hodnotou aktivity vody a zároveň sa predlžuje lag fáza. Okrem sledovania dynamiky rastu som sledovala aj tvorbu enterotoxínu D. Z daných výsledkov je možné konštatovať, že izolát 14733 je schopný produkovať SED už pri denzite nižšej než 5 log poriadkov, dokonca aj pri koncentráciách nižších ako 4 log poriadky. Konkrétne pri av = 0,93 a inkubačnej teplote 25 °C som zaznamenala produkciu SED pri denzite produkčného izolátu 3,76 log KTJ/ml. Tiež som zistila, že so zvyšujúcim prídavkom NaCl bol produkčný izolát schopný produkovať SED pri čoraz nižšej denzite, čo potvrdzuje, že patrí medzi halofilné mikroorganizmy. V práci som sa venovala aj sledovaniu kompetitívneho vplyvu baktérií mliečneho kysnutia kultúry Fresco jednak na dynamiku rastu izolátu S. aureus 14733, ale aj na produkciu SED pri teplotách 15, 25, 30 a 37 °C v modelovom prostredí UHT mlieka. Pri teplote 15 °C stačí na inhibíciu rastu a produkcie SED počiatočný prídavok zákysovej kultúry Fresco N0 = 3,21 log KTJ/ml. Zvýšením inkubačnej teploty na 25 °C a 30 °C je potrebné zvýšiť počiatočné množstvo na denzitu vyššiu než 5 log poriadkov. Pri inkubačnej teplote 37 °C, je potrebné zvýšiť počiatočné množstvo BMK na úroveň 6 log poriadkov, keďže pri denzite 4,75 log KTJ/ml bol detegovaný enterotoxín D.
Key words:Staphylococcus aureus, enterotoxín D, faktory prostredia, prediktívna mikrobiológia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited