Jun 24, 2019   5:44 p.m. Ján
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Growth dynamics of Escherichia coli in dependence on temperature and NaCl concentration
Written by (author): Bc. Martin Kočiš-Kovaľ
Department: Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Petra Vanková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis is in progress


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dynamika rastu Escherichia coli v závislosti od teploty a koncentrácie NaCl
Summary:Prítomnosť patogénnych kmeňov E. coli v potravinárskych komoditách predstavuje pre konzumenta určité riziko ohrozenia zdravia. Preto som sa v práci zameral na popísanie dynamiky rastu izolátu E. coli PSII v UHT mlieku v závislosti od inkubačnej teploty, ako aj dynamiku jeho rastu v modelovom prostredí GTK bujónu v závislosti od teploty a aktivity vody upravovanej prídavkom NaCl. Pre opísanie rastovej schopnosti izolátu E. coli PSII v mlieku som vykonal kultivačné pokusy v teplotnom intervale 6 až 46 °C, na základe ktorých som pomocou Baranyiho D-modelu získal primárne rastové údaje, ktoré som následne analyzoval v sekundárnej fáze prediktívneho modelovania. Pri teplote 6 °C dokázal izolát prežívať 329 h, avšak pri teplote 6,5 °C sa už dokázal množiť s časom zdvojenia 79,1 h. Ďalším zvyšovaním teploty bol rast izolátu pozitívne ovplyvňovaný teplotou kultivácie až do dosiahnutia optimálnej teploty. Na základe získaných údajov z rastových čiar som pomocou CTMI modelu vypočítal kardinálne teploty pre rast študovaného izolátu, a to minimálnu teplotu Tmin = 5,05 °C a maximálnu teplotu Tmax = 47,03 °C, pričom optimálna teplota bola Topt = 40,07 °C. Tieto boli potvrdené aj pomocou Ratkowskeho modelu (Tmin = 4,73 °C a Tmax = 49,2 °C). V ďalšej časti som analyzoval vplyv prídavku NaCl na rast E. coli, kde som sledoval inhibíciu rastu pri aktivitách vody 0,991 ±0,002; 0,970 ±0,002; 0,950 ±0,002 a 0,930 ±0,002 v závislosti od inkubačnej teploty v intervale 6 až 46 °C. Na základe dosiahnutých výsledkov možno konštatovať, že 1,72 %-ný prídavok NaCl stimuloval rast E. coli PSII pri teplotách 7, 8, 43 a 46 °C. V intervale teplôt 8 až 40 °C bol rast izolátu zvyšujúcou sa prítomnosťou NaCl inhibovaný. Tiež možno konštatovať, že minimálna aktivita vody pre rast izolátu E. coli PSII bola av 0,95 v intervale teplôt 18 – 37 °C, pri av 0,93 bol rast izolátu pri všetkých sledovaných inkubačných teplotách inhibovaný úplne. Aj v tomto prípade boli pomocou CTMI a Ratkowskeho modelu vypočítané kardinálne hodnoty teplôt. Okrem toho som popísal aj kombinovaný vplyv teploty a aktivity vody určujúci dynamiku rastu izolátu E. coli PSII. Pri zohľadnení intervalu optimálnej hodnoty aktivity vody (av,opt = 0,997 – 0,998) možno na základe CTMI modelu, Ratkowskeho modelu a na základe rovníc popisujúcich kombinovaný vplyv teploty a aktivity vody na rast izolátu E. coli PSII tvrdiť, že minimálna teplota pre rast je Tmin = 4,82 ±0,42 °C, optimálny rast sa bude dosahovať pri Topt = 41,1 ±0,80 °C a teplota Tmax = 48,03 ±0,94 °C bude maximálnou, ktorá umožní rast daného izolátu.
Key words:inkubačná teplota, aktivita vody, Escherichia coli, bezpečnosť potravín

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited