Jun 24, 2019   12:50 p.m. Ján
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Growth dynamic of Staphylococcus aureus isolates and survey of toxins production
Written by (author): Ing. Zuzana Horváthová
Department: Department of Nutrition and Food Assessment (IBM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:RNDr. Barbora Vidová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Dynamika rastu izolátov Staphylococcus aureus z mliečnych produktov a prieskum tvorby enterotoxínov
Summary:V diplomovej práci sa zozbieral súbor izolátov Staphylococcus aureus z mliečnej matrice. Ako vzorky mliečnych výrobkov boli použité ovčie hrudkové syry zo surového mlieka, srvátka po výrobe ovčích hrudiek, bryndza, oštiepok, surové ovčie a kravské mlieko. Desať izolátov pochádzajúcich z ovčieho hrudkového syra bolo izolovaných MUDr. A. Hanzelyovou na ŠVPÚ v Prešove. Celkovo sme mali k dispozícii 66 izolátov. Identifikácia izolátov sa potvrdzovala rastom na Baird-Parkerovom agare, farbením podľa Grama, klasickým mikroskopickým vyšetrením, komerčne dostupným API Staph testom a VIT- Staphylococcus testom. U izolátov sa sledovala aj schopnosť tvoriť koagulázu a štiepiť peroxid vodíka. Nakoniec sa detegovala prítomnosť nuc génu a a génov pre tvorbu stafylokokových enterotoxínov sea, seb, sec, sed and see prostredníctvom PCR analýzy. Na základe mikroskopického pozorovanie, tvar a usporiadanie buniek 14 izolátov z vyšetrovaného súboru nekorešpondovalo s typickým usporiadaním. U zvyšných 52 izolátov sme pozorovali typické usporiadanie grampozitívnych, katalázopozitívnych buniek. U väčšiny izolátov potom API a VIT test preukázal vysokú zhodu s druhom S. aureus. U 28 izolátov sa potvrdila prítomnosť hľadaného génu pre termostabilnú nukleázu a 9 z nich bolo schopných tvoriť niektorý z vybraných toxínov. Časť práce sa zamerala na popis dynamiky rastu potvrdených izolátov v modelovom prostredí UHT mlieka pri 15 °C. Z kultivačných pokusov sa získali rastové údaje, ktoré sa vyhodnocovali pomocou Baranyiho D-modelu. Rastové parametre (lag fáza, rastová rýchlosť, čas zdvojenia) Na základe doterajších výsledkov možno konštatovať, že rastové parametre našich izolátov sú vo vysokej zhode s publikovanými hodnotami. Sledoval sa aj rast izolátov, ktoré sa nepotvrdili ako druh S. aureus, ale patrili do rodu Staphylococcus. Ich rastové parametre môžu poslúžiť na potvrdenie predikcií rastu stafylokokov v mliečnych výrobkoch v závislosti od vnútorných a vonkajších podmienok
Key words:Staphylococcus aureus, PCR analýza, dynamika rastu

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited