Jun 26, 2019   2:30 p.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Monitoring of chosen physically and chemical parameters of cheeses from the distribution chain
Written by (author): Ing. Peter Šilhár
Department: Department of Nutrition and Food Assessment (IBM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Sledovanie vybraných fyzikálno-chemických parametrov syrov z obchodnej siete
Summary:V práci sa vykonal prieskum syrov z obchodnej siete so zreteľom na faktory ovplyvňujúce kvalitu a senzorické vlastnosti syrov. Zvolenými faktormi vonkajšieho a vnútorného prostredia potravín boli aktivita vody, aktívna kyslosť, obsah NaCl a obsah kyseliny mliečnej. Obsah soli v jednotlivých syroch nadobúdal hodnoty od 0,27 % do 2,4 % NaCl, čo do veľkej miery ovplyvňovalo hodnoty aktivity vody, ktorých hodnoty boli v rozmedzí av 0,901 až 0,988. Hodnoty aktívnej kyslosti vyjadrenej ako hodnota pH sa pohybovali od hodnoty pH = 4,28 až po pH = 6,20, čomu odpovedal obsah kyseliny mliečnej od 0,09 % po 0, 71 %.
Key words:pH, syr, aktivita vody


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited