Jun 27, 2019   8:13 a.m. Ladislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Characterization of the microflora of bryndza cheese
Written by (author): Bc. Andrea Diničová
Department: Department of Nutrition and Food Assessment (IBM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Janka Koreňová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Charakterizácia mikroflóry bryndze
Summary:V mojej bakalárskej práci sa venujem charakterizácii mikroflóry tradičných slovenských výrobkov. Sú to bryndza a ovčí hrudkový syr, vyrobené z nepasterizovaného ovčieho mlieka alebo zo zmesi ovčieho a kravského mlieka. Pomocou kultivačných pokusov som získala celkový obraz mikrobiálneho zloženia týchto výrobkov. Z výsledkov vyplýva, že priemerné počty mliečnych kokov dosahovali v ovčom hrudkovom syre hodnotu 3,6.108 KTJ.g-1 a v bryndzi hodnotu 3,7.108 KTJ.g-1. Priemerné počty mliečnych paličiek boli v ovčom hrudkovom syre 7,2.107 KTJ.g-1 a v bryndzi 2,1.108 KTJ.g-1. Zároveň som stanovovala aj počty zdravotne a technologicky nežiaducej mikroflóry. Priemerné počty E. coli boli v ovčom hrudkovom syre zistené v množstve 1,9.102 KTJ.g-1 a v bryndzi to bolo 1,2.104 KTJ.g-1. Priemerný počet koliformných baktérii dosahoval v ovčom hrudkovom syre hodnotu 1,5.105 KTJ.g-1 a v bryndzi hodnotu 1,4.106 KTJ.g-1. Priemerné počty S. aureus v analyzovaných vzorkách ovčieho hrudkového syra dosahovali hodnotu 7,8.104 KTJ.g-1, v bryndzi to bola hodnota 3,7.105 KTJ.g-1. Výrobky zo surového ovčieho mlieka, ktoré nevyhovujú normám o maximálnom možnom počte nežiaducich mikroorganizmov, musia byť stiahnuté z predaja. V opačnom prípade predstavujú riziko ohrozenia verejného zdravia, ktoré spočíva vo vzniku alimentárnych ochorení. Aby sa predchádzalo takýmto situáciám, je dôležité dodržiavať bezpečnosť a hygienu počas celého procesu výroby ovčieho hrudkového syra a bryndze.
Key words:baktérie mliečneho kysnutia, patogény, bryndza, ovčí hrudkový syr

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited