Jun 26, 2019   7:52 a.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The surviving of Staphylococcus aureus and Escherichia coli in raw milk cheeses
Written by (author): Ing. Veronika Ferenčíková
Department: Department of Nutrition and Food Assessment (IBM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Prežívanie Staphylococcus aureus a Escherichia coli v syroch vyrábaných zo surového mlieka
Summary:SÚHRN V bakalárskej práci sa venujem prežívaniu hygienicky a zdravotne nežiaducich kontaminantov bežne prítomných v prostredí, Staphylococcus aureus a Escherichia coli v sudovanom ovčom syre pri teplote inkubácie 12 °C. Na základe kultivačných pokusov sa získali rastové čiary a príslušné rastové parametre. Rýchlosť odumierania izolátu E. coli BR, ktorý pochádzal z ovčieho hrudkového syra, bola GR,EC = -0,00121 KTJ.h-1.g-1 v sudovke z letného obdobia pričom po 94 dňoch inkubácie poklesli jej počty na denzitu 2,4 log poriadkov. V zimnej sudovke odumierala rýchlosťou GR,EC = -0,00121 KTJ.h-1.g-1, a minimálne počty 2,7 log boli dosiahnuté po 54 dňoch inkubácie. Na druhej strane, izolát S. aureus 2064, ktorý tiež pochádzal z ovčieho hrudkového syra dosiahol v zimnej sudovke po 28 dňoch denzitu 2,3 log poriadkov s rýchlosťou odumierania GR,STA = -0,00492 KTJ.h-1.g-1. Koncentrácia S. aureus 2,2 log poriadku dosiahnutá po 85 dňoch inkubácie letnej sudovky bola dosiahnutá rýchlosťou odumierania GR,STA = -0,00126 KTJ.h-1.g-1. Zo získaných výsledkov možno konštatovať, že v letnom sudovanom ovčom syre bol priebeh odumierania u oboch spomínaných kontaminantov potravín S. aureus 2064 a E. coli BR dlhší v porovnaní s prežívaním týchto baktérií v zimnom sudovanom ovčom syre. Následným porovnaním výsledkov sa potvrdil predpoklad, že u oboch druhov sudovky bol schopný sa lepšie prispôsobovať podmienkam prostredia patogénny mikroorganizmus E. coli BR a prežíval dlhšiu dobu ako S. aureus 2064.
Key words:ovčí hrudkový syr, Staphylococcus aureus, Escherichia coli

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited