Jun 16, 2019   4:49 p.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Identification of Lactic Acid Bacteria in Bryndza Cheese by Cultivation Methods
Written by (author): Ing. Dáša Olšová
Department: Department of Nutrition and Food Assessment (IBM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Identifikácia kyslomliečnych baktérií v bryndzi pomocou kultivačných metód.
Summary:Bryndza je tradičný slovenský potravinársky výrobok charakteristický tradičným spôsobom výroby a svojim zloţením. Samotná mikroflóra pozostáva hlavne z baktérií mliečneho kysnutia rodov: Lactobacillus, Lactococcus, Enterococcus, Leuconostoc a Pediococcus, ktoré patria k dominantnej mikroflóre tohto syra. Bryndzu sme v minulosti zvykli nazývať bielym zlatom. Dnes však znovu hľadáme jej identitu a tradičnú kvalitu. V práci som sa zamerala na štúdium a sumarizáciu súčasných poznatkov o prirodzenej mikroflóre v bryndzi so zameraním sa na kyslomliečne baktérie, z ktorých mnohé majú dieteticko-liečebný vplyv na ľudský organizmus. Taktieţ som sa v práci zamerala na moţnosti identifikácie týchto baktérií kultivačnými metódami.
Key words:baktérie mliečneho kysnutia, bryndza, Lactobacillus, Lactococcus, kultivačné metódy

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited