Jun 20, 2019   4:54 a.m. Valéria
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Selection of lactic acid bacteria and yeasts in order to improve technological properties of sourdough
Written by (author): Ing. Ľudmila Kluková, PhD.
Department: Department of Nutrition and Food Assessment (IBM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Kristína Kukurová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Selekcia baktérií mliečneho kysnutia a kvasiniek za účelom zlepšenia technologických vlastností kvasov
Summary:Práca pojednáva o príprave štartovacích kultúr s definovanými vlastnosťami, ktoré zabezpečia zlepšenie technologických, organoleptických, antimikrobiálnych a výživových vlastností finálnych pekárenských výrobkov. Hlavným cieľom diplomovej práce bolo získať kvantitatívne a kvalitatívne údaje popisujúce rast vybraných laktobacilov a kvasiniek za účelom navrhnutia štartovacej kultúry vhodnej pre pekársky priemysel. Analyzovali a popísali sa rastové a fermentačné vlastnosti vybraných izolátov laktobacilov a kvasiniek v modelových podmienkach a popísali sa ich vzájomné interakcie. Taktiež sa popísali rastové a fermentačné vlastnosti navrhnutých kvasov zložených z vhodných izolátov kvasiniek a laktobacilov v reálnej matrici. Sledovali sa antimikrobiálne vlasnosti navrhnutých kvasov a následne sa vykonal mikropečúci pokus s použitím navrhovaných kvasov, vrátane senzorickej a mikrobiálnej analýzy finálnych produktov. Z daných hodnotení vyplýva, že pri príprave kvasu a následnej výrobe chleba je výhodnejšie použiť zmes laktobacilov a kvasiniek, ktoré v konečnom dôsledku dodávajú hotovému výrobku požadované vlastnosti.
Key words:štartovacie kultúry, dynamika rastu, metabolická aktivita, organoleptické vlastnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited