Jun 26, 2019   10:04 a.m. Adriána
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Antimicrobial activity of lactic acid bacteria
Written by (author): Ing. Martina Benčičová
Department: Department of Nutrition and Food Assessment (IBM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Petra Vanková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Antimikrobiálna aktivita baktérií mliečneho kysnutia
Summary:Cieľom tejto práce bolo sledovať antimikrobiálnu aktivitu baktérií mliečneho kysnutia, voči izolátom Staphylococcus aureus, Salmonella Typhimurium, Escherichia coli, Candida albicans, Bacillus cereus, Pseudomonas aeruginosa a Aspergillus niger, ktoré sú príčinou mnohých infekcií a ochorení ľudí a zvierat, ale zároveň sú aj príčinou znehodnotenia potravín. Za antimikrobiálnu aktivitu baktérií mliečneho kysnutia sú zodpovedné najmä nimi produkované metabolity, napríklad organické kyseliny znižujúce pH prostredia na takú hodnotu, v ktorej sa patogény už nerozmnožujú a neprodukujú toxíny. Niektoré baktérie mliečneho kysnutia produkujú navyše aj bakteriocíny, mikrobicídny peroxid vodíka alebo kyselinu benzoovú, na ktoré sú mnohé nežiaduce mikroorganizmy citlivé. V modelových živných médiách bola sledovaná antimikrobiálna aktivita samotných baktérií mliečneho kysnutia a následne aj ich metabolitov voči vybraným nežiaducim mikroorganizmom. Na základe výsledkov experimentálnej práce možno konštatovať, že najvýraznejší inhibičný účinok mali baktérie mliečneho kysnutia na kvasinku Candida albicans a najmenej inhibovali rast Pseudomonas aeruginosa. Naopak očakávaná redukcia koncentrácie nežiaducich mikroorganizmov len v prítomnosti metabolitov baktérií mliečneho kysnutia nebola zaznamená. Na základe toho možno predpokladať, že inhibícia patogénnych a potenciálne patogénnych mikroorganizmov je spôsobená hlavne kompetíciou o dostupné živiny.
Key words:antimikrobiálna aktivita, baktérie mliečneho kysnutia, inhibícia rastu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited