Jun 19, 2019   9:56 a.m. Alfréd
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Antimicrobial Activity of Garlic
Written by (author): Ing. Lucia Michalová
Department: Department of Nutrition and Food Assessment (IBM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Petra Vanková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Antimikrobiálna aktivita cesnaku
Summary:Cieľom tejto práce bolo sledovať antimikrobiálnu aktivitu troch rôzne pestovaných cesnakov, voči izolátom Staphylococcus aureus, ktorý je príčinou mnohých infekcií a ochorení. Za antimikrobiálnu aktivitu cesnaku je zodpovedný predovšetkým alicín, ktorého množstvo varíruje nielen medzi rôznymi druhmi rastlín Allium, ale aj medzi samotnými rastlinami. V práci je popísaný aj spoločný vplyv vybraných antibiotík (vankomycínu, resp. gentamycínu) a cesnakových extraktov v kultivačnom médiu GTK agare, v ktorom bol sledovaný rast S. aureus. Na základe získaných výsledkov možno konštatovať, že najvýraznejší antimikrobiálny účinok mal cesnak pestovaný v domácich podmienkach, ktorý inhiboval bakteriálny rast v koncentrácii 6,25 % (w/v). Druhým najúčinnejším cesnakom bol cesnak pestovaný biospôsobom, tzv. biocesnak, ktorého 12,5 %-ná koncentrácia (w/v) v médiu spôsobila, že S. aureus už nebol schopný rastu. Najmenej účinný bol cesnak suchý, pestovaný veľkovýrobne. Pri tomto cesnaku bol na celkovú inhibíciu potrebný až 25 %-ný prídavok extraktu do média. Na základe získaných výsledkov možno hovoriť o všeobecnom trende, kedy s rastúcou koncentráciou extraktu v médiu klesá počet viabilných buniek. Všetky antibiotiká v kombinácii s prírodným extraktom spôsobili významné spomalenie až zastavenie rastu mikroorganizmov. Po prídavku vždy rovnakého množstva vankomycínu, resp. gentamycínu do médií s výťažkom z cesnaku suchého, rapídne klesol počet buniek schopných rastu. Najvýraznejšie sa inhibičný efekt prejavoval u výťažkov z cesnaku domáceho a biocesnaku, ktorých výsledky kultivácií boli až na malé odchýlky zhodné. Denzita viabilných kmeňov po pridaní antibiotika do médií s extraktmi o koncentrácii 1,5625 a 3,125 % (w/v) bola oproti médiu bez antibiotika prakticky nulová. Počty buniek v pokuse s vankomycínom aj gentamycínom boli veľmi podobné.
Key words:inhibičná aktivita, Staphylococcus aureus, cesnak

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited