Jun 16, 2019   6:33 p.m. Blanka
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The existence of resistant strains of Staphylococcus aureus in sewage waters and sludges
Written by (author): Ing. Jana Kaiserová
Department: Department of Nutrition and Food Assessment (IBM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Eva Kadlečíková
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výskyt Staphylococcus aureus v odpadových vodách a kaloch
Summary:Predmetom tejto práce bolo stanoviť výskyt rezistentných kmeňov Staphylococcus aureus v odpadových vodách a kaloch. Táto grampozitívna baktéria je bežným kontaminantom odpadových vôd a následne aj aktivovaných kalov, ktoré sa na čistiarňach odpadových vôd uskladňujú a prípadne sa môžu používať aj v poľnohospodárstve. Popri stanovení koncentrácie S. aureus v kaloch, bol taktiež stanovený aj celkový počet iných druhov rodu Staphylococcus. Z výsledkov vyplýva, že koncentrácia S. aureus bola 3 - 5 log poriadkov a koncentrácia rodu Staphylococcus bola 3,5 - 5,5 log poriadkov. V ďalšom kroku bola analyzovaná rezistencia izolátov z environmentálnych zdrojov voči 10 rôznym antibiotikám (ampicilín, ciprofloxacín, cefoxitín, erytromycín, gentamycín, chloramfenikol, tetracyklín, vankomycín, penicilín a meticilín) v minimálnych inhibičných koncentráciách deklarovaných európskou (EUCAST), ale aj americkou (NCCLS) komisiou pre antimikrobiálnu rezistenciu mikroorganizmov. Zo získaných výsledkov možno konštatovať, v prípade americkej aj európskej normy, že najmenej účinnými antibiotikami sa javili erytromycín, gentamycín, meticilín, penicilín a vankomycín. Za najúčinnejšie antibiotiká, z výsledkov tejto práce, možno považovať chloramfenikol a ampicilín, aj to však nie so 100 %-nou účinnosťou v každom prípade.
Key words:rezistencia, antibiotiká, odpadové kaly, Staphylococcus aureus

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited