Jun 18, 2019   4:52 a.m. Vratislav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:antimicrobial activity of bacteriocins
Written by (author): Bc. Filip Vanca
Department: Department of Nutrition and Food Assessment (IBM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Opponent:Ing. Silvia Mošovská, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Antimikrobiálna aktivita bakteriocínov
Summary:Predložená bakalárska práca sa zaoberá antimikrobiálnou aktivitou bakteriocínov. V súčasnosti sa do popredia dostávajú nové postupy konzervovania potravín, akými sú rôzne tepelné procesy (pasterizácia, sterilizácia), homogenizácia a využívanie antimikrobiálnych látok rastlinného a živočíšneho pôvodu. Aj napriek vysokej účinnosti týchto metód si spotrebiteľ čoraz viac vyžaduje konzerváciu potravín bez chemických konzervačných látok. V posledných rokoch sa do popredia dostávajú do popredia tzv. zelené technológie, ktorými môžu byť baktérie mliečneho kysnutia, ktoré produkujú rôzne antimikrobiálne látky. Táto bakalárska práca podáva prehľad a antimikrobiálnej aktivite bakteriocínov, metabolitov produkovaných baktériami mliečneho kysnutia.
Key words:bakteriocíny, baktérie mliečneho kysnutia, antimikrobiálne látky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited