Oct 21, 2020   2:36 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
 

Contacts
     
     
     
     
Projects     Publications
     
Supervised theses
     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.
Publications
Type of resultYearDetails
1.
Boron doped diamond electrode - The elimination of psychoactive drugs and resistant bacteria from wastewater
Mackuľak, Tomáš -- Medvecká, Erika -- Vojs Staňová, Andrea -- Brandeburová, Paula -- Grabic, Roman -- Golovko, Oksana -- Marton, Marián -- Bodík, Igor -- Medveďová, Alžbeta -- Gál, Miroslav -- Planý, Matej -- Kromka, Alexander -- Špalková, Viera -- Škulcová, Andrea -- Horáková, Ivana -- Vojs, Marian
Boron doped diamond electrode - The elimination of psychoactive drugs and resistant bacteria from wastewater. Vacuum, 171. p. 1--6.
articles in magazines
2020
Details
2.
Co-Cultivation Growth of Escherichia coli and Staphylococcus aureus as Two Common Dairy Contaminants
Medveďová, Alžbeta -- Györiová, Romana -- Lehotová, Veronika -- Valík, Ľubomír
Co-Cultivation Growth of Escherichia coli and Staphylococcus aureus as Two Common Dairy Contaminants. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 70. p. 151--157.
articles in magazines
2020
Details
3.
Effect of environmental factors on Staphylococcus aureus thermoresistance
Zelmanová, Barbora -- Medveďová, Alžbeta
Vplyv faktorov prostredia na termorezistenciu Staphylococcus aureus. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
4.Effect of temperature and water activity on Escherichia coli growth
Kočiš-Kovaľ, Martin -- Medveďová, Alžbeta
Vplyv teploty a aktivity vody na rast Escherichia coli. Diploma thesis. 2020.
final thesis2020
Details
5.
Growth analysis of selected microorganisms with respect to cheese manufacture conditions
Šipošová, Petra -- Koňuchová, Martina -- Medveďová, Alžbeta
Analýza rastu vybraných mikroorganizmov s ohľadom na podmienky počas výroby syrov. In Interaktívna konferencia mladých vedcov 2020. Banská Bystrica: Občianske združenie Preveda, 2020, p. 1. ISBN 978-80-972360-6-9.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020Details
6.
Heat-resistance of vegetative bacteria isolated from artisan Slovakian cheeses: application of mathematical models
Bírošová, Lucia -- Urgelová, Karla -- Medveďová, Alžbeta -- Valík, Ľubomír
Termorezistencia vegetatívnych baktérií izolovaných zo slovenských remeselne vyrábaných syrov: aplikácia matematických modelov. In Bezpečnosť a kontrola potravín: zborník prác z XVII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou online, Piešťany, 26.3.-27.3.2020. 1st ed. Nitra,: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2020, p. 144--147. ISBN 978-80-552-2168-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
7.
Is change of water activity enough to inhibit growth?
Medveďová, Alžbeta -- Kočiš-Kovaľ, Martin -- Vrábová, Lucia -- Šipošová, Petra
Stačí pri inhibícii rastu zmena aktivity vody?. In BUJDÁKOVÁ, H. -- OLEJNÍKOVÁ, P. Čo nového v mikrobiológii. Bratislava,: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2020, p. 28. ISBN 978-80-973411-1-4.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
8.
Microbiological quality of steamed cheeses with accent on Escherichia coli and Staphylococcus aureus presence
Kvočiková, Karolína -- Medveďová, Alžbeta
Mikrobiologická kvalita parených syrov s dôrazom na prítomnosť Escherichia coliStaphylococcus aureus. Diploma thesis. 2020.
final thesis
2020
Details
9.
Quantification of lactic acid bacteria growth in the presence of Geotrichum candidum in milk
Šipošová, Petra -- Koňuchová, Martina -- Trebichavská, Monika -- Medveďová, Alžbeta
Kvantifikácia rastu baktérií mliečneho kysnutia v prítomnosti Geotrichum candidum v mlieku. In VACEK, L. Tomáškovy dny 2020. Brno,: Masarykova univerzita, 2020, p. 53. ISBN 978-80-210-9611-0.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts
2020
Details
10.
What is happening during cheese manufacture?
Šipošová, Petra -- Medveďová, Alžbeta
Čo sa deje počas zrenia syrov?. Chov oviec a kôz, 40. p. 36--38.
articles in magazines2020
Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.