Oct 16, 2019   11:37 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Alžbeta Medveďová, PhD.
Identification number: 19372
University e-mail: alzbeta.medvedova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Nutrition and Food Quality Assessment (IFSN FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Year:
Order by:

The selected person is an author of the following publications.

Ord.PublicationsType of resultYearDetails
1.How to prevent staphylococcal enterotoxin D production?
Medveďová, Alžbeta -- Vrábová, Lucia
Ako zabrániť produkcii stafylokokového enterotoxínu D?. In Čo nového v mikrobiológii. Bratislava: Československá spoločnosť mikrobiologická, 2019, p. 34. ISBN 978-80-971422-9-2.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
2.Hyaluronic acid – its usage in medicine and cosmetics
Medveďová, Alžbeta
Kyselina hyalurónová – jej využitie v medicíne a kozmetike. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 08. p. 20.
articles in magazines2019Details
3.Microbiological quality of steamed cheeses
Prágerová, Mária -- Medveďová, Alžbeta
Mikrobiologická kvalita parených syrov. Bachelor thesis. 2019.
final thesis2019Details
4.Mikrobiologická bezpečnosť výroby parených syrov
Lehotová, Veronika -- Zelmanová, Barbora -- Urgelová, Karla -- Valík, Ľubomír -- Medveďová, Alžbeta
Microbiological safety of pasta filata cheeses production. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, p. 57. ISBN 978-80-973411-0-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
5.Probiotics and their role in childhood
Medveďová, Alžbeta
Probiotiká a ich úloha v detskom veku. Teória a prax - Farmaceutický laborant, 08. p. 20.
articles in magazines2019Details
6.Vplyv faktorov prostredia na dynamiku rastu syrársky významných mikroorganizmov počas ich spoločnej kultivácie
Šipošová, Petra -- Koňuchová, Martina -- Medveďová, Alžbeta
Effect of environmental factors on the growth dynamics of microorganisms significant for cheese production during their co-cultivation. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, p. 80. ISBN 978-80-973411-0-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details
7.Vplyv soli a teploty na rast kultúry Fresco
Medveďová, Alžbeta -- Šipošová, Petra -- Mančušková, Tatiana -- Valík, Ľubomír
The effect of salt and temperature on the growth of fresco culture. Fermentation, 5. p. 1--10.
articles in magazines2019Details
8.Výskyt Staphylococcus aureus a rezistentných Staphylococcus aureus v mestskej doprave v Bratislave, Slovensko
Medveďová, Alžbeta -- Györiová, Romana
Prevalence of Staphylococcus aureus and antibiotic resistant Staphylococcus aureus in public transport in Bratislava, Slovakia. Acta Chimica Slovaca, 12. p. 41--45.
articles in magazines2019Details
9.Využitie kvantitatívnej a prediktívnej mikrobiológie pri zvyšovaní hygienickej bezpečnosti slovenských syrov
Medveďová, Alžbeta -- Havlíková, Adriana -- Kočiš-Kovaľ, Martin -- Valík, Ľubomír
Use of quantitative and predictive microbiology to increase the hygieniec safety of Slovak cheeses. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha,: Československá společnost mikrobiologická, 2019, p. 62. ISBN 978-80-973411-0-7.
contributions in anthologies, chapters in monographs/textbooks, abstracts2019Details

Use the following button to export the list of publications to a format suitable for Excel.