Jan 24, 2020   6:33 a.m. Timotej
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
University e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Laser marking of plastics
Written by (author): Bc. Brigita Tiffingerová
Department: Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Opponent:Ing. Anton Kuzma, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Laserové popisovanie plastov
Summary:Táto bakalárska práca je zameraná na laserové popisovanie plastov. V úvode sa venujeme všeobecnému prehľadu laserov, ako je história a konštrukcia laserov. Ďalej sa oboznámime v akých rozdielnych časovo závislých režimoch môžu lasery pracovať a aké požiadavky na ich parametre sú kladené v mikrotechnológiach. Experimentálna časť sa venuje opisu a realizácii zvolených experimentov a na analyzovanie interakcie laserového lúča s plastom pri popisovaní. Dôraz bol kladený na nastavenie dôležitých parametrov, ktoré sú potrebné pri laserovom popisovaní, ako napr. výkon lasera, rýchlosť pohybu lúča a frekvencia impulzov.
Key words:laser, laserové mikrotechnológie, laserové popisovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited