19. 11. 2019  11:17 Alžbeta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Laserové popisovanie plastov
Autor: Bc. Brigita Tiffingerová
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:Ing. Anton Kuzma, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Laserové popisovanie plastov
Abstrakt:Táto bakalárska práca je zameraná na laserové popisovanie plastov. V úvode sa venujeme všeobecnému prehľadu laserov, ako je história a konštrukcia laserov. Ďalej sa oboznámime v akých rozdielnych časovo závislých režimoch môžu lasery pracovať a aké požiadavky na ich parametre sú kladené v mikrotechnológiach. Experimentálna časť sa venuje opisu a realizácii zvolených experimentov a na analyzovanie interakcie laserového lúča s plastom pri popisovaní. Dôraz bol kladený na nastavenie dôležitých parametrov, ktoré sú potrebné pri laserovom popisovaní, ako napr. výkon lasera, rýchlosť pohybu lúča a frekvencia impulzov.
Kľúčové slová:laser, laserové mikrotechnológie, laserové popisovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene