Oct 21, 2020   4:27 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
University e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts
     
     
Projects
     
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
THE ANALYSIS OF THE FEATURES OF LASER FOR MICROTECHNOLOGIES
Written by (author):
Ing. Tomáš Nemčík
Department: Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Analýza vlastností lasera pre mikrotechnológie.
Summary:V úvode bakalárskej práce sa venujeme využitiu laserov v mikroobrábaní a laserovom popisovaní. Táto kapitola popisuje vybrané druhy laserov pre mikrotechnológie, konštrukčné časti lasera a typické technologické operácie ním vykonávané. V pokračovaní teoretickej časti sa zaoberáme vlastnosťami laserového lúča pre mikrotechnológie. Tieto vlastnosti sú dôležité pre určenie dostupných možností využitia lasera v rôznych operáciách. Experimentálna časť je zameraná na analýzu výstupného laserového zväzku daného laserového systému s ohľadom na mikrotechnológie a laserové popisovanie. Dopracovali sme sa k výsledku, že dané zariadenie je spôsobilé na tieto operácie: popis, značenie a rezanie rôznorodých materiálov. Pri využití zariadenia treba dbať na výsledky experimentov, ktorými sme ho podrobili.
Key words:
vlastnosti, laser, analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited