25. 2. 2020  23:41 Frederik
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikační číslo: 1937
Univerzitní e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externí spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Analýza vlastností lasera pre mikrotechnológie.
Autor: Ing. Tomáš Nemčík
Pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:Ing. Anton Kuzma, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza vlastností lasera pre mikrotechnológie.
Abstrakt:V úvode bakalárskej práce sa venujeme využitiu laserov v mikroobrábaní a laserovom popisovaní. Táto kapitola popisuje vybrané druhy laserov pre mikrotechnológie, konštrukčné časti lasera a typické technologické operácie ním vykonávané. V pokračovaní teoretickej časti sa zaoberáme vlastnosťami laserového lúča pre mikrotechnológie. Tieto vlastnosti sú dôležité pre určenie dostupných možností využitia lasera v rôznych operáciách. Experimentálna časť je zameraná na analýzu výstupného laserového zväzku daného laserového systému s ohľadom na mikrotechnológie a laserové popisovanie. Dopracovali sme sa k výsledku, že dané zariadenie je spôsobilé na tieto operácie: popis, značenie a rezanie rôznorodých materiálov. Pri využití zariadenia treba dbať na výsledky experimentov, ktorými sme ho podrobili.
Klíčová slova:vlastnosti, laser, analýza

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně