28. 10. 2020  1:04 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
 

Kontakty     
     
Projekty     Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:
Analýza vlastností lasera pre mikrotechnológie.
Autor: Ing. Tomáš Nemčík
Pracovisko:
Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:Ing. Anton Kuzma, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Analýza vlastností lasera pre mikrotechnológie.
Abstrakt:V úvode bakalárskej práce sa venujeme využitiu laserov v mikroobrábaní a laserovom popisovaní. Táto kapitola popisuje vybrané druhy laserov pre mikrotechnológie, konštrukčné časti lasera a typické technologické operácie ním vykonávané. V pokračovaní teoretickej časti sa zaoberáme vlastnosťami laserového lúča pre mikrotechnológie. Tieto vlastnosti sú dôležité pre určenie dostupných možností využitia lasera v rôznych operáciách. Experimentálna časť je zameraná na analýzu výstupného laserového zväzku daného laserového systému s ohľadom na mikrotechnológie a laserové popisovanie. Dopracovali sme sa k výsledku, že dané zariadenie je spôsobilé na tieto operácie: popis, značenie a rezanie rôznorodých materiálov. Pri využití zariadenia treba dbať na výsledky experimentov, ktorými sme ho podrobili.
Kľúčové slová:
vlastnosti, laser, analýza

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene