Oct 21, 2020   4:09 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
University e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 

               Publications
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Laser Microtechnologies
Written by (author): Ing. Radoslav Žňava
Department:
Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Opponent:Ing. Anton Kuzma, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Laserové mikrotechnológie
Summary:
Diplomová práca sa venuje laserovým mikrotechnológiám používaným pre popisovanie materiálov na báze impulzných laserov.V úvodnej teoretickej časti sú uvedené všeobecné poznatky o vláknových impulzných laseroch, ich základných princípoch a trendami ich vývoja. Hlavným cieľom práce bola realizácia a vyhodnotenie experimentov pre popisovanie a značenie materiálov vykonaných dvomi typmi impulzných laserov - nanosekundovým Nd:YAG laserom a femtosekundovým vláknovým laserom. Tieto experimenty boli realizované na dvoch vybraných materiáloch, ktorými boli oceľ a hliník. V závere sú vyhodnotené realizované experimenty viacerými dostupnými metódami, sú porovnané vplyvy zmeny parametrov použitých laserov na popisované materiály a uvedené nové poznatky využiteľné pre aplikácie impulzných laserov pre popisovanie v praxi.
Key words:
impulzné lasery, laserové popisovanie, vláknové lasery

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited