18. 1. 2020  1:20 Bohdana
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikační číslo: 1937
Univerzitní e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externí spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Laserové mikrotechnológie
Autor: Ing. Radoslav Žňava
Pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:Ing. Anton Kuzma, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Laserové mikrotechnológie
Abstrakt:Diplomová práca sa venuje laserovým mikrotechnológiám používaným pre popisovanie materiálov na báze impulzných laserov.V úvodnej teoretickej časti sú uvedené všeobecné poznatky o vláknových impulzných laseroch, ich základných princípoch a trendami ich vývoja. Hlavným cieľom práce bola realizácia a vyhodnotenie experimentov pre popisovanie a značenie materiálov vykonaných dvomi typmi impulzných laserov - nanosekundovým Nd:YAG laserom a femtosekundovým vláknovým laserom. Tieto experimenty boli realizované na dvoch vybraných materiáloch, ktorými boli oceľ a hliník. V závere sú vyhodnotené realizované experimenty viacerými dostupnými metódami, sú porovnané vplyvy zmeny parametrov použitých laserov na popisované materiály a uvedené nové poznatky využiteľné pre aplikácie impulzných laserov pre popisovanie v praxi.
Klíčová slova:impulzné lasery, laserové popisovanie, vláknové lasery

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně