Oct 21, 2020   4:02 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Lesson
     
     Publications     Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Cutting parameters research of cutting machine with solid state laser
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Opponent:Ing. Jaroslav Bruncko, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Výskum rezných parametrov rezacieho stroja s pevnolátkovým vláknovým laserom
Summary:
V úvodnej časti diplomovej prace sa zaoberáme súčasným stavom laserových technológií v priemysle, konštrukciou a inováciami vláknového lasera v oblasti priemyselného rezania. Teoretická časť popisuje problematiku laserového rezania kovových materiálov, hlavné funkčné časti a výhody vláknového lasera pre priemyselnú produkciu. V úvode experimentálnej časti sú zobrazené výsledky diagnostiky laserového systému zariadenia MSF. Tieto výsledky boli nevyhnutné pre stanovenie správnej metodiky výskumu. Zvolenou metodikou návrhu rezných parametrov sme úspešne dopracovali k výsledkom pre kolmé a úkosové rezanie konštrukčnej ocele. Výsledky boli spracované do charakteristík a opisné vhodnou matematickou funkciou. Úspešne otestované výsledky budú implementované do riadiaceho systému zariadenia MSF a zabezpečia tak efektívnu prevádzku. Taktiež, tieto výsledky budú použité pre ďalší výskum a vývoj 3D konfigurácie naklápania laserovej hlavy.
Key words:
rezanie, laserové technológie, laser

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited