20. 11. 2019  6:03 Félix
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Výskum rezných parametrov rezacieho stroja s pevnolátkovým vláknovým laserom
Autor: Ing. Tomáš Nemčík
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:Ing. Jaroslav Bruncko, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Výskum rezných parametrov rezacieho stroja s pevnolátkovým vláknovým laserom
Abstrakt:V úvodnej časti diplomovej prace sa zaoberáme súčasným stavom laserových technológií v priemysle, konštrukciou a inováciami vláknového lasera v oblasti priemyselného rezania. Teoretická časť popisuje problematiku laserového rezania kovových materiálov, hlavné funkčné časti a výhody vláknového lasera pre priemyselnú produkciu. V úvode experimentálnej časti sú zobrazené výsledky diagnostiky laserového systému zariadenia MSF. Tieto výsledky boli nevyhnutné pre stanovenie správnej metodiky výskumu. Zvolenou metodikou návrhu rezných parametrov sme úspešne dopracovali k výsledkom pre kolmé a úkosové rezanie konštrukčnej ocele. Výsledky boli spracované do charakteristík a opisné vhodnou matematickou funkciou. Úspešne otestované výsledky budú implementované do riadiaceho systému zariadenia MSF a zabezpečia tak efektívnu prevádzku. Taktiež, tieto výsledky budú použité pre ďalší výskum a vývoj 3D konfigurácie naklápania laserovej hlavy.
Kľúčové slová:rezanie, laserové technológie, laser

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene