Oct 26, 2020   8:52 a.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

     
     Projects
     
     
Bodies     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Laser engraving for industrial applications
Written by (author): Ing. Roland Vadkerti
Department: Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Laserové popisovanie pre priemyselné aplikácie
Summary:Práca sa zaoberá priemyselnými aplikáciami laserov, predovšetkým na popisovanie. Práca sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je teoretická a opisuje niektoré najnovšie technológie a procesy, ktoré sú používané na popisovanie materiálov pomocou lasera v priemysle. Druhá časť je experimentálna, kde je navrhnutý a vyhotovený experiment na popisovanie niekoľkých rôznych materiálov pomocou dostupného laserového zariadenie. Experiment bol navrhnutý tak, aby výsledky sa dali reprodukovať a ľahko interpretovať na účely ako napríklad vytvorenie farebných obrázkov pomocou laserového popisovania. Cieľom experimentov bolo vytvorenie plôch takých štruktúr na povrchu materiálu, ktoré majú taký optický efekt na dopadajúce svetlo, ktoré ľudské oko vidí ako farebnú plochu. Počas experimentov sa podarilo úspešne vytvoriť niekoľko farebných plôch rôznej farby a na rôznych materiáloch. Škála vytvorených farieb nie je kompletná, preto použitie tohto procesu na vytvorenie farebných obrázkov je limitované. Vyhodnotenie výsledkov je ukážkové, keďže vyhodnotenie farieb ako takých je ťažké bez špičkových zariadení. Vyhodnotenie je subjektívne vzhľadom na to, že každý človek vníma farby inak, nehovoriac o skreslení výsledkov počas dokumentovania, ktoré vznikali fotografovaním, digitálnym spracovaním a tlačením.
Key words:
Laserové gravírovanie, Optický efekt, Laser, Laserové popisovanie, Farebné popisovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited