30. 10. 2020  17:05 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
 

Kontakty
     
Výučba
     
Projekty          Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Návrh a simulácia vlastností vybraných fotonických prvkov
Autor:
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce:
Oponent:Ing. Lenka Gajdošová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh a simulácia vlastností vybraných fotonických prvkov
Abstrakt:
Táto diplomová práca sa zaoberá návrhom a simuláciou vlastností troch vybraných typov fotonických prvkov. Tieto návrhy boli vykonané v simulačnom programe RSoft CAD. Prvým navrhnutým prvkom bol jedno-módový vlnovod na materiálovom základe Si/SiO2/SiON/SiOx. V práci boli za pomoci simulácií nájdené optimálne rozmery pre pásikový a hrebeňový typ vlnovodu na spomenutom materiálovom základe. Hrebeňový vlnovod, navrhnutý v prvej časti praktickej sekcie tejto práce, slúžil ako vstupný a výstupný vlnovod v druhom navrhovanom fotonickom prvku, ktorým bol 1x2 MMI delič. Rozmery tohto deliča boli optimalizované za pomoci simulačného programu a následne bol vyhodnotený jeho optický výstup a spektrálna šírka. Tretím navrhovaným prvkom bol vlnovod s elektro-optickým efektom. Ako materiál bol zvolený BaTiO3, z dôvodu jeho vyššieho elektro-optického koeficientu v porovnaní s ostatnými, bežne využívanými materiálmi. Na záver boli vyhodnotené jeho elektro-optické vlastnosti, ktoré boli následne porovnané s bežne používaným elektro-optickým materiálom LiNbO.
Kľúčové slová:
vlnovod, MMI delič, elektro-optická modulácia, BaTiO3

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene