Oct 21, 2020   4:03 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
 

     Lesson          
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:Design and parameters simulation of devices for integrated photonics
Written by (author):
Department:
Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Návrh a simulácia parametrov prvkov pre integrovanú fotoniku
Summary:
S narastajúcim množstvom prenesených dát vznikajú vyššie nároky na šírku prenosového pásma. Riešenie v súčasnosti ponúkajú optické komunikačné siete, ktoré sú založené na technológiách koherentného spracovania optického signálu. Pokrok v oblasti integrovanej fotoniky vo forme vývoja fotonických prvkov umožnil široké využitie týchto technológií po celom svete. Prvá časť práce sa zaoberá teoretickými znalosťami potrebnými pre návrh prvkov integrovanej fotoniky. V druhej časti je popísaný návrhový program RSoft CAD a možnosti simulácii, ktoré poskytuje. V ďalšej časti je popísaný návrh hrebeňového a pásikového vlnovodu, simulácie počtu módov vedených módov od ich rozmerov a simulácie strát ohybom. V poslednej časti boli realizované návrhy smerovej odbočnice optimalizovanej pre plochu na čipe a deliča výkonu 1x16 optimalizovaným pre najmenšie vložné straty vo výstupných vlnovodoch. Tiež boli vyhodnotené ich spektrálne vlastnosti a spektrálne šírky s poklesom o 3 dB.
Key words:
integrovaná fotonika, kremíková fotonika, smerová odbočnica, delič výkonu, straty ohybom, vlnovody

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited