19. 1. 2020  16:32 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikační číslo: 1937
Univerzitní e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externí spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh a simulácia parametrov prvkov pre integrovanú fotoniku
Autor: Ing. Martin Ziman
Pracoviště: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:Ing. Lenka Gajdošová, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh a simulácia parametrov prvkov pre integrovanú fotoniku
Abstrakt:S narastajúcim množstvom prenesených dát vznikajú vyššie nároky na šírku prenosového pásma. Riešenie v súčasnosti ponúkajú optické komunikačné siete, ktoré sú založené na technológiách koherentného spracovania optického signálu. Pokrok v oblasti integrovanej fotoniky vo forme vývoja fotonických prvkov umožnil široké využitie týchto technológií po celom svete. Prvá časť práce sa zaoberá teoretickými znalosťami potrebnými pre návrh prvkov integrovanej fotoniky. V druhej časti je popísaný návrhový program RSoft CAD a možnosti simulácii, ktoré poskytuje. V ďalšej časti je popísaný návrh hrebeňového a pásikového vlnovodu, simulácie počtu módov vedených módov od ich rozmerov a simulácie strát ohybom. V poslednej časti boli realizované návrhy smerovej odbočnice optimalizovanej pre plochu na čipe a deliča výkonu 1x16 optimalizovaným pre najmenšie vložné straty vo výstupných vlnovodoch. Tiež boli vyhodnotené ich spektrálne vlastnosti a spektrálne šírky s poklesom o 3 dB.
Klíčová slova:integrovaná fotonika, kremíková fotonika, smerová odbočnica, delič výkonu, straty ohybom, vlnovody

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně