26. 10. 2020  9:15 Demeter
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 

     
Výučba     Projekty
     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Návrh a simulácia parametrov prvkov pre integrovanú fotoniku
Autor:
Ing. Martin Ziman
Pracovisko:
Vedúci práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Návrh a simulácia parametrov prvkov pre integrovanú fotoniku
Abstrakt:
S narastajúcim množstvom prenesených dát vznikajú vyššie nároky na šírku prenosového pásma. Riešenie v súčasnosti ponúkajú optické komunikačné siete, ktoré sú založené na technológiách koherentného spracovania optického signálu. Pokrok v oblasti integrovanej fotoniky vo forme vývoja fotonických prvkov umožnil široké využitie týchto technológií po celom svete. Prvá časť práce sa zaoberá teoretickými znalosťami potrebnými pre návrh prvkov integrovanej fotoniky. V druhej časti je popísaný návrhový program RSoft CAD a možnosti simulácii, ktoré poskytuje. V ďalšej časti je popísaný návrh hrebeňového a pásikového vlnovodu, simulácie počtu módov vedených módov od ich rozmerov a simulácie strát ohybom. V poslednej časti boli realizované návrhy smerovej odbočnice optimalizovanej pre plochu na čipe a deliča výkonu 1x16 optimalizovaným pre najmenšie vložné straty vo výstupných vlnovodoch. Tiež boli vyhodnotené ich spektrálne vlastnosti a spektrálne šírky s poklesom o 3 dB.
Kľúčové slová:
integrovaná fotonika, kremíková fotonika, smerová odbočnica, delič výkonu, straty ohybom, vlnovody

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene