Oct 31, 2020   6:07 p.m. Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
University e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 

     Lesson               Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Optical frequency domain reflectometry
Written by (author):
Department:
Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Optická frekvenčná reflektometria
Summary:
Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou meracieho pracoviska pre optickú frekvenčnú reflektometriu a ovládaním spektrálne preladiteľného lasera pre použitie v tejto metóde. V prvej časti práce je uvedená teoretická časť optickej frekvenčnej reflektometrie. Meracie pracovisko, ktoré bolo realizované v rámci bakalárskej práce je jedna z dvoch častí z celkového meracieho pracoviska OFDR a nazýva sa pomocný interferometer. Tento pomocný interferometer slúži na elimináciu časovej nelinearity a nestability kontinuálneho spektrálneho prelaďovania preladiteľného lasera, ktorý je používaný v meracom pracovisku OFDR. Výstupom pomocného interferometra je periodicky kosínusový signál, ktorého nulové hodnoty určujú konštantnú spektrálnu vzdialenosť kontinuálneho prelaďovania lasera v čase. Tento výstup pomocného inteferometra bude využitý ako synchronizačný impulz pre vzorkovanie signálu z meracieho interferometra OFDR pracoviska. Vzorky vzorkované synchronizovanými impulzami z pomocného interferometra budú spektrálne vzdialené o rovnaký spektrálny krok vzorkovania. V tejto bakalárskej práci bolo taktiež navrhnuté a realizované prelaďovanie preladiteľného lasera, ktorý je použitý pre generáciu optického signálu v rámci realizácie OFDR meracieho pracoviska.
Key words:
OFDR, Labview, charakterizácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited