12. 11. 2019  8:48 Svätopluk
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Optická frekvenčná reflektometria
Autor: Bc. Dávid Chudjak
Pracovisko: Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jaroslav Kováč, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Optická frekvenčná reflektometria
Abstrakt:Práca sa zaoberá návrhom a realizáciou meracieho pracoviska pre optickú frekvenčnú reflektometriu a ovládaním spektrálne preladiteľného lasera pre použitie v tejto metóde. V prvej časti práce je uvedená teoretická časť optickej frekvenčnej reflektometrie. Meracie pracovisko, ktoré bolo realizované v rámci bakalárskej práce je jedna z dvoch častí z celkového meracieho pracoviska OFDR a nazýva sa pomocný interferometer. Tento pomocný interferometer slúži na elimináciu časovej nelinearity a nestability kontinuálneho spektrálneho prelaďovania preladiteľného lasera, ktorý je používaný v meracom pracovisku OFDR. Výstupom pomocného interferometra je periodicky kosínusový signál, ktorého nulové hodnoty určujú konštantnú spektrálnu vzdialenosť kontinuálneho prelaďovania lasera v čase. Tento výstup pomocného inteferometra bude využitý ako synchronizačný impulz pre vzorkovanie signálu z meracieho interferometra OFDR pracoviska. Vzorky vzorkované synchronizovanými impulzami z pomocného interferometra budú spektrálne vzdialené o rovnaký spektrálny krok vzorkovania. V tejto bakalárskej práci bolo taktiež navrhnuté a realizované prelaďovanie preladiteľného lasera, ktorý je použitý pre generáciu optického signálu v rámci realizácie OFDR meracieho pracoviska.
Kľúčové slová:OFDR, Labview, charakterizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene