Oct 26, 2020   8:39 a.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
University e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
 

     
          
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Photonics Componets for Information Systems
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Fotonické prvky pre informačné systémy
Summary:
V práci je vypracovaný prehľad základných fotonických prvkov pre informačné systémy, presnejšie prvkov pre integrovanú fotoniku, ktorých základné vlastnosti sú v nej bližšie uvedené. Ďalej je popísaný návrhový a simulačný program RSofts Photonic Component Design Suite, konkrétnejšie sú rozpísané moduly BeamPROP a BeamPROP AWG Utility pre návrh a simuláciu AWG multi/demultiplexora. Načrtnutá je metóda fungovania simulačného balíka RSoft. Popísaný je postup návrhu AWG obvodu z pohľadu návrhového softvéru. V poslednej časti je realizovaný vlastný návrh AWG multiplexora, porovnaný s reálnym výrobkom a sú vygenerované súbory masiek jednotlivých vrstiev vo formáte GDS-II potrebných pre jeho výrobu.
Key words:
Simulácia, Fotonika, RSoft

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited