19. 1. 2020  19:11 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Fotonické prvky pre informačné systémy
Autor: Ing. Juraj Pristič
Pracovisko: Katedra mikroelektroniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Fotonické prvky pre informačné systémy
Abstrakt:V práci je vypracovaný prehľad základných fotonických prvkov pre informačné systémy, presnejšie prvkov pre integrovanú fotoniku, ktorých základné vlastnosti sú v nej bližšie uvedené. Ďalej je popísaný návrhový a simulačný program RSofts Photonic Component Design Suite, konkrétnejšie sú rozpísané moduly BeamPROP a BeamPROP AWG Utility pre návrh a simuláciu AWG multi/demultiplexora. Načrtnutá je metóda fungovania simulačného balíka RSoft. Popísaný je postup návrhu AWG obvodu z pohľadu návrhového softvéru. V poslednej časti je realizovaný vlastný návrh AWG multiplexora, porovnaný s reálnym výrobkom a sú vygenerované súbory masiek jednotlivých vrstiev vo formáte GDS-II potrebných pre jeho výrobu.
Kľúčové slová:Simulácia, Fotonika, RSoft

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene