28. 10. 2020  7:17 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

     
Výučba     Projekty               
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Fotonické prvky pre informačné systémy
Autor:
Pracovisko:
Katedra mikroelektroniky (FEI)
Vedúci práce:
Oponent:doc. Ing. Jozefa Červeňová, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Fotonické prvky pre informačné systémy
Abstrakt:
V práci je vypracovaný prehľad základných fotonických prvkov pre informačné systémy, presnejšie prvkov pre integrovanú fotoniku, ktorých základné vlastnosti sú v nej bližšie uvedené. Ďalej je popísaný návrhový a simulačný program RSofts Photonic Component Design Suite, konkrétnejšie sú rozpísané moduly BeamPROP a BeamPROP AWG Utility pre návrh a simuláciu AWG multi/demultiplexora. Načrtnutá je metóda fungovania simulačného balíka RSoft. Popísaný je postup návrhu AWG obvodu z pohľadu návrhového softvéru. V poslednej časti je realizovaný vlastný návrh AWG multiplexora, porovnaný s reálnym výrobkom a sú vygenerované súbory masiek jednotlivých vrstiev vo formáte GDS-II potrebných pre jeho výrobu.
Kľúčové slová:
Simulácia, Fotonika, RSoft

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene