Oct 26, 2020   8:51 a.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
 
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

     
     
Projects          Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Construction comparison of display units used in automobiles
Written by (author):
Department: Department of microelectronics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Opponent:
Ing. Jozef Chovan, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Porovnanie konštrukcií displejov v automobiloch
Summary:
Cieľom bakalárskej práce bol prehľad vybraných typov displejov vhodných pre interiérové aplikácie v automobile. Práca pozostáva z rozdelenia, porovnania a experimentálneho merania vybraných typov displejov. V prvej časti práce je uvedené rozdelenie displejov vhodných pre aplikácie v automobilovom priemysle. Je tu podrobne spracovaný prehľad displejov podľa ich parametrov, princípu funkcie a konštrukčných vlastností. Na základe porovnania týchto vlastností sú displeje klasifikované na vhodné a nevhodné pre automobilový priemysel. V druhej časti sú porovnávané konkrétne displeje od rôznych výrobcov automobilov. Sú hodnotené podľa typu zobrazenia, formy zobrazovanej informácie, veľkosti údaja, spoľahlivosti a rušivých vplyvov na vodiča. Na záver tejto časti sú uvedené inovačné typy displejov a diskusia o možných vylepšeniach. V poslednej, tretej časti, sa autor venuje opisu a meraniu parametrov palubného prístroja modelu VW Touareg. Sú tu opísané parametre jednotlivých displejov a meranie pozorovacích uhlov, rozlíšenia a funkčnosti pri rôznych typoch osvetlenia. Na záver je vyhodnotené meranie a uvedené návrhy na zlepšenie konštrukcie.
Key words:
LCD displeje, OLED displej , TFT matice

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 2 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited