13. 12. 2019  17:36 Lucia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Porovnanie konštrukcií displejov v automobiloch
Autor: Ing. Július Klačko
Pracovisko: Katedra mikroelektroniky (FEI)
Vedúci práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Chovan, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Porovnanie konštrukcií displejov v automobiloch
Abstrakt:Cieľom bakalárskej práce bol prehľad vybraných typov displejov vhodných pre interiérové aplikácie v automobile. Práca pozostáva z rozdelenia, porovnania a experimentálneho merania vybraných typov displejov. V prvej časti práce je uvedené rozdelenie displejov vhodných pre aplikácie v automobilovom priemysle. Je tu podrobne spracovaný prehľad displejov podľa ich parametrov, princípu funkcie a konštrukčných vlastností. Na základe porovnania týchto vlastností sú displeje klasifikované na vhodné a nevhodné pre automobilový priemysel. V druhej časti sú porovnávané konkrétne displeje od rôznych výrobcov automobilov. Sú hodnotené podľa typu zobrazenia, formy zobrazovanej informácie, veľkosti údaja, spoľahlivosti a rušivých vplyvov na vodiča. Na záver tejto časti sú uvedené inovačné typy displejov a diskusia o možných vylepšeniach. V poslednej, tretej časti, sa autor venuje opisu a meraniu parametrov palubného prístroja modelu VW Touareg. Sú tu opísané parametre jednotlivých displejov a meranie pozorovacích uhlov, rozlíšenia a funkčnosti pri rôznych typoch osvetlenia. Na záver je vyhodnotené meranie a uvedené návrhy na zlepšenie konštrukcie.
Kľúčové slová:LCD displeje, OLED displej , TFT matice

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 2 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene