Oct 21, 2020   4:10 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
University e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     
     
     
Publications
     
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Photonic devices for optical communication systems
Written by (author):
Department:
Department of microelectronics (FEEIT)
Thesis supervisor:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Fotonické prvky pre optické komunikačné systémy
Summary:
Práca sa zaoberá stručným opisom vlastností planárnych vlnovodov a ich využitím v oblasti integrovanej fotoniky, ktorá sa čoraz častejšie aplikuje v elektronickom priemysle na komunikačné účely. Hlavným cieľom tejto práce bolo navrhnúť pasívne planárne optické deliče výkonu typu 1x8 a 1x16 pre CWDM systémy, fungujúce v spektrálnej oblasti od 1270nm po 1610nm. Tieto deliče sú zostavené z niekoľkých deliacich prvkov, ktoré využívajú princíp 3dB delenia výkonu. Návrh prebiehal v programovom prostredí OptiBPM, ktorý pracuje na princípe BPM (Beam Propagation Method) metódy. Posledná časť diplomovej práce pozostáva z podrobného popisu návrhu v tomto programe a obsahuje grafické a numerické výsledky simulácie.
Key words:
opticky delic, cwdm system, planarny vlnovod

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 10 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited