24. 10. 2020  23:27 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

     Výučba     Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Fotonické prvky pre optické komunikačné systémy
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Fotonické prvky pre optické komunikačné systémy
Abstrakt:
Práca sa zaoberá stručným opisom vlastností planárnych vlnovodov a ich využitím v oblasti integrovanej fotoniky, ktorá sa čoraz častejšie aplikuje v elektronickom priemysle na komunikačné účely. Hlavným cieľom tejto práce bolo navrhnúť pasívne planárne optické deliče výkonu typu 1x8 a 1x16 pre CWDM systémy, fungujúce v spektrálnej oblasti od 1270nm po 1610nm. Tieto deliče sú zostavené z niekoľkých deliacich prvkov, ktoré využívajú princíp 3dB delenia výkonu. Návrh prebiehal v programovom prostredí OptiBPM, ktorý pracuje na princípe BPM (Beam Propagation Method) metódy. Posledná časť diplomovej práce pozostáva z podrobného popisu návrhu v tomto programe a obsahuje grafické a numerické výsledky simulácie.
Kľúčové slová:
opticky delic, cwdm system, planarny vlnovod

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 10 rokov po uzavretí tejto zmluvy len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla), vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene