Oct 26, 2020   8:58 a.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
University e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 

Contacts
     
     Projects     Publications
     
Bodies
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Optical fibers for vehicles
Written by (author): Ing. Juraj Helbich
Department:
Department of microelectronics (FEEIT)
Thesis supervisor:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Opponent:
Ing. Daniel Haško, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Optické vlákna pre automobily
Summary:
Nosnou témou bakalárskej práce je plastové optické vlákno a možnosti jeho využitia. Aby sme dokázali určiť, v ktorej oblasti je vhodné nahradiť pôvodné sklenené optické káble alebo metalickú kabeláž, musíme poznať vlastnosti plastových optických vlákien, ale aj nahrádzaných vedení, a preto sa v tejto práci zaoberáme nielen plastovými optickými vláknami, ale aj sklenenými. Každý typ vedenia má svoje prednosti a nedostatky, na základe ktorých by sme mali vyberať oblasť použitia. V práci je uvedený prehľad inovácií v automobilovom priemysle spojených s plastovými optickými vláknami. Praktická čast práce je zameraná na zistenie charakteristík plastových optických vlákien. Jedna z najdôležitejších vlastností vlákien je útlm prenosu, a práve na tento parameter je orientované meranie, na základe ktorého sú porovnané nielen vlákna rôznych typov, ale aj dĺžok.
Key words:
POF v automobiloch, Plastové optické vlákna, Optické vlákna

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited