28. 10. 2020  7:29 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
 

          Projekty     Publikácie          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Optické vlákna pre automobily
Autor:
Pracovisko:
Katedra mikroelektroniky (FEI)
Vedúci práce:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:
Ing. Daniel Haško, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Optické vlákna pre automobily
Abstrakt:
Nosnou témou bakalárskej práce je plastové optické vlákno a možnosti jeho využitia. Aby sme dokázali určiť, v ktorej oblasti je vhodné nahradiť pôvodné sklenené optické káble alebo metalickú kabeláž, musíme poznať vlastnosti plastových optických vlákien, ale aj nahrádzaných vedení, a preto sa v tejto práci zaoberáme nielen plastovými optickými vláknami, ale aj sklenenými. Každý typ vedenia má svoje prednosti a nedostatky, na základe ktorých by sme mali vyberať oblasť použitia. V práci je uvedený prehľad inovácií v automobilovom priemysle spojených s plastovými optickými vláknami. Praktická čast práce je zameraná na zistenie charakteristík plastových optických vlákien. Jedna z najdôležitejších vlastností vlákien je útlm prenosu, a práve na tento parameter je orientované meranie, na základe ktorého sú porovnané nielen vlákna rôznych typov, ale aj dĺžok.
Kľúčové slová:
POF v automobiloch, Plastové optické vlákna, Optické vlákna

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie len anotácie a abstraktov záverečnej práce, kontaktov, ak autor alebo školiteľ nesúhlasia so zverejnením celého textu. Autor môže uviesť kontaktné údaje (ako nepovinné).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene