Oct 26, 2020   7:41 a.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts
     
     
Projects
     
     
     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:The construction, controlling and testing of the V6 TFSI Hybrid engine in the manufacturing process
Written by (author):
Department: Department of microelectronics (FEEIT)
Thesis supervisor:
Opponent:
prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Konštrukcia, riadenie a testovanie hybridného motora V6 TFSI Hybrid vo výrobe
Summary:
Cieľom tejto práce je popis prvého kroku k budúcim pohonom automobilov, ktoré predstavujú hybridné vozidlá. K tomuto popisu slúži prvé sériové hybridné vozidlo firmy Volkswagen menom Touareg s motorom V6 TFSI Hybrid. Toto vozidlo je vôbec prvým sériovým hybridným vozidlom koncernu Volkswagen a prvé sériové hybridné vozidlo vyrábané na Slovensku. Výsledok tejto práce by mal obsahovať popis emisií výfukových plynov vo vozidlách, ktoré sú dnes veľkou výzvou výrobcov. Ďalej by mal vysvetliť dôvod nasadenia hybridných pohonov, ich výhody a nevýhody, rozdelenie a základné funkcie. Druhá polovica práce by sa mala zaoberať s konštrukciou motora V6 TFSI Hybrid a vysvetliť funkciu jednotlivých komponentov, ako aj ich úlohu v riadení pohonu. Na záver je potrebné popísať postup výroby prvého hybridného vozidla v slovenskej výrobnej fabrike Volkswagen Slovakia, a.s. Jednotlivé kroky sa zameriavajú na vysvetlenie optimalizácie výroby a spôsobu jednotlivých skúšok.
Key words:
emisia výfukových plynov, hybridné vozidlo, výroba hybridného vozidla, motor V6 TFSI hybrid

Current level of public release
 
access to annotation and abstracts of final thesis only. Contacts are provided if the author or the supervisor does not wish to release the whole thesis. The author can state his contact details (optional)..


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited