24. 10. 2020  23:28 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
 

Kontakty
     
Výučba
     
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:
Model fotonického senzora pre monitorovanie hladiny glukózy
Autor:
Pracovisko: Katedra mikroelektroniky (FEI)
Vedúci práce:
Oponent:
RNDr. Anton Mateašík, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:Model fotonického senzora pre monitorovanie hladiny glukózy
Abstrakt:Cieľom práce je návrh matematického modelu simulujúceho činnosť optického senzora pre monitorovanie hladiny glukózy, založeného na fluorescenčnej odozve proteínového páru CFP a YPF citlivého na prítomnosť glukózy v roztoku. Na základe vstupného priebehu glykémie a zvolených parametrov simuluje difúziu glukózy do priepustnej polymérnej matrice a na výstupe poskytuje informáciu o priebehu výsledného fluorescenčného spektra. Model je realizovaný v simulačnom prostredí SIMULINK a pozostáva z niekoľkých funkčných blokov. Navrhnutý model poskytuje predstavu o kinetike fluorescenčnej odozvy proteínového páru na prítomnosť glukózy. Poznatky získané zo simulácií môžu byť využité ako podklad pre navrhovaný implantovateľný optický senzor v rámci projektu 6.RP P.CEZANNE.
Kľúčové slová:
matematický model, fluorescencia, difúzia, priepustná polymérna matrica, optický senzor

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene