Oct 19, 2019   10:29 p.m. Kristián
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
University e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Vice-chancellor - Slovak university of technology in Bratislava
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Displays in automobiles
Written by (author): Ing. Ladislav Vlahi
Department: Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Opponent:Ing. Jozef Chovan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Displeje v automobiloch
Summary:Cieľom bakalárskej práce bol prehľad vybraných typov displejov vhodných pre interiérové aplikácie v automobile. Práca pozostáva z dvoch hlavných častí, z teoretickej a experimentálnej časti. V teoretickej časti je uvedené rozdelenie displejov vhodných pre použitie v automobilovom priemysle. Je tu spracovaný prehľad displejov podľa ich parametrov. V experimentálnej časti sú porovnávané štyri druhy displejov od dvoch výrobcov. Jedným výrobcom je Citroën a druhým výrobcom je Volkswagen. Displeje sú hodnotené podľa veľkosti zobrazovaného údaja, podľa formy zobrazovanej informácie a podľa spoľahlivosti a rušivých vplyvov na vodiča.
Key words:Displej, Automobil, Pozorovací uhol

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited