29. 10. 2020  2:10 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

     Výučba          Publikácie          
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:Displeje v automobiloch
Autor: Ing. Ladislav Vlahi
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:Ing. Jozef Chovan, PhD.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Displeje v automobiloch
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce bol prehľad vybraných typov displejov vhodných pre interiérové aplikácie v automobile. Práca pozostáva z dvoch hlavných častí, z teoretickej a experimentálnej časti. V teoretickej časti je uvedené rozdelenie displejov vhodných pre použitie v automobilovom priemysle. Je tu spracovaný prehľad displejov podľa ich parametrov. V experimentálnej časti sú porovnávané štyri druhy displejov od dvoch výrobcov. Jedným výrobcom je Citroën a druhým výrobcom je Volkswagen. Displeje sú hodnotené podľa veľkosti zobrazovaného údaja, podľa formy zobrazovanej informácie a podľa spoľahlivosti a rušivých vplyvov na vodiča.
Kľúčové slová:
Displej, Automobil, Pozorovací uhol

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene