Oct 26, 2020   9:13 a.m. Demeter
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
University e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
 

          Projects     
     
     Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Measuring the optical properties of biological tissues
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Meranie optických vlastností biologických tkanív
Summary:
Predkladaná práca je zameraná na: a) zhrnutie teoretických vedomostí o súčasnom stave optickej diagnostiky biologických tkanív vrátane popisu vlastností svetelných zdrojov a princípov detekcie optického signálu, b) popis meracieho pracoviska vytvoreného pre meranie absorpčných charakteristík tkanív so zameraním na identifikáciu hemoglobínu, c) zhrnutie a diskusiu výsledkov dosiahnutých na vytvorenom pracovisku, menovite namerané absorpčné spektrálne charakteristiky biologického tkaniva, analýza hĺbky vniku svetla v závislosti na vlnovej dĺžke a meranie zmien absorpcie tkaniva na vybraných vlnových dĺžkach v reálnom čase. Výsledkom bolo zistenie zmeny hĺbky vniku a absorpcie tkaniva prsta na vlnových dĺžkach 600 nm -800 nm. Tieto zmeny sme mohli pozorovať pri výmene prsta a aj smeru osvetlovania. Absorpcia hemoglobínu sa mení v rozmedzí 300 nm -- 1000 nm, pričom najväčšie hodnoty dosahuje na vlnových dĺžkach 415, 542 a 577 nm.
Key words:
Optické vlastnosti, Absorpčná spektroskopia, Hemoglobín

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited