28. 10. 2020  20:55 Dobromila
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
 

     Výučba
     
     
Publikácie
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:Meranie optických vlastností biologických tkanív
Autor: Ing. Ľubomír Schmidt
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:Meranie optických vlastností biologických tkanív
Abstrakt:
Predkladaná práca je zameraná na: a) zhrnutie teoretických vedomostí o súčasnom stave optickej diagnostiky biologických tkanív vrátane popisu vlastností svetelných zdrojov a princípov detekcie optického signálu, b) popis meracieho pracoviska vytvoreného pre meranie absorpčných charakteristík tkanív so zameraním na identifikáciu hemoglobínu, c) zhrnutie a diskusiu výsledkov dosiahnutých na vytvorenom pracovisku, menovite namerané absorpčné spektrálne charakteristiky biologického tkaniva, analýza hĺbky vniku svetla v závislosti na vlnovej dĺžke a meranie zmien absorpcie tkaniva na vybraných vlnových dĺžkach v reálnom čase. Výsledkom bolo zistenie zmeny hĺbky vniku a absorpcie tkaniva prsta na vlnových dĺžkach 600 nm -800 nm. Tieto zmeny sme mohli pozorovať pri výmene prsta a aj smeru osvetlovania. Absorpcia hemoglobínu sa mení v rozmedzí 300 nm -- 1000 nm, pričom najväčšie hodnoty dosahuje na vlnových dĺžkach 415, 542 a 577 nm.
Kľúčové slová:
Optické vlastnosti, Absorpčná spektroskopia, Hemoglobín

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene