28. 1. 2020  5:40 Alfonz
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikační číslo: 1937
Univerzitní e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
Profesor CSc.,PhD. - Ústav elektroniky a fotoniky (FEI)
Prorektor - Slovenská technická univerzita v Bratislave
 
Externí spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Orgány     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Modelovanie a simulácia vlastností VCSE laserov s nanoštruktúrou
Autor: Ing. Anton Kuzma, PhD.
Pracoviště: Katedra mikroelektroniky (FEI)
Vedoucí práce: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Oponent:Ing. Daniel Haško, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Modelovanie a simulácia vlastností VCSE laserov s nanoštruktúrou
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá modelovaním a simuláciou povrchovo emitujúcich laserových diód s nanoštruktúrou. Teoretická časť práce je venovaná rozborom problematiky polovodičových laserových diód a priblížením nanoštruktúr. V práci je opísaný vplyv vlastností nanoštruktúr na celkové vlastnosti laserových diód. Experimentálna časť obsahuje samotný návrh VCSEL po jej jednotlivých vrstvách v návrhovom a simulačnom prostriedku Laser Mod. V tomto prostredí boli vykonané simulácie základných elektrických a optických charakteristík. Ďalej boli skúmané vplyvy zmeny parametrov vybraných vrstiev na elektrické a optické charakteristiky navrhnutej VCSEL.
Klíčová slova:VCSEL, nanoštruktúra, modelovanie

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování vytvořené digitální rozmnoženiny školního díla online prostřednictvím internetu bez omezení, včetně práva poskytovat sublicence třetí osobě na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely.


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadáníZávěrečná práce

Části práce s odloženým zveřejněním:

Posudky závěrečné práce neomezeně