22. 10. 2020  5:28 Sergej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identifikačné číslo: 1937
Univerzitný e-mail: frantisek.uherek [at] stuba.sk
 
Prorektor - Vedenie STU (REKP REK)
 
Externý spolupracovník - Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)

     
     
Projekty
     
     
Orgány
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Modelovanie a simulácia vlastností VCSE laserov s nanoštruktúrou
Autor:
Ing. Anton Kuzma, PhD.
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Modelovanie a simulácia vlastností VCSE laserov s nanoštruktúrou
Abstrakt:
Diplomová práca sa zaoberá modelovaním a simuláciou povrchovo emitujúcich laserových diód s nanoštruktúrou. Teoretická časť práce je venovaná rozborom problematiky polovodičových laserových diód a priblížením nanoštruktúr. V práci je opísaný vplyv vlastností nanoštruktúr na celkové vlastnosti laserových diód. Experimentálna časť obsahuje samotný návrh VCSEL po jej jednotlivých vrstvách v návrhovom a simulačnom prostriedku Laser Mod. V tomto prostredí boli vykonané simulácie základných elektrických a optických charakteristík. Ďalej boli skúmané vplyvy zmeny parametrov vybraných vrstiev na elektrické a optické charakteristiky navrhnutej VCSEL.
Kľúčové slová:
VCSEL, nanoštruktúra, modelovanie

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene