Oct 21, 2020   3:02 p.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. František Uherek, PhD.
Identification number: 1937
 
Profesor CSc.,PhD. - Institute of Electronics and Phototonics (FEEIT)
 
External colleague - Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)

     
Lesson     Projects
     
Publications     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Analysis of diamond structures prepared on different substrates
Written by (author):
Department:
Department of microelectronics (FEEIT)
Thesis supervisor: prof. Ing. František Uherek, PhD.
Opponent:
Ing. Martin Hulman, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Príprava a analýza diamantových štruktúr na rôznych substrátoch
Summary:
Práca sa zaoberá základnými vlastnosťami a rastom diamantových vrstiev, problematikou nukleácie, ktorá tvorí základný krok pri raste týchto vrstiev a možnými aplikáciami vrstiev pripravených na rôznych substrátoch. Práca stručne popisuje základné metódy prípravy syntetických diamantových vrstiev s dôrazom na metódy HF CVD (Hot Filament Chemical Vapour Deposition) a MW CVD (MicroWave Chemical Vapour Deposition). Pomocou týchto metód boli pripravené tenké diamantové vrstvy na substrátoch Si, Si/SiO2, SiO2 a špeciálnom vysokoteplotnom kremennom skle JGS1. Vzorky boli analyzované analytickými metódami SEM (Scanning Electron Microscope), SIMS (Secondary Ion Mass Spectroscopy), XRD (X-Rays Diffraction) a Ramanovou spektroskopiou. V experimentálnej časti práce sú podrobne spracované namerané výsledky z týchto metód a je detailne preskúmaný vplyv depozičných parametrov na vlastnosti pripravených diamantových vrstiev.
Key words:
SIMS, Ramanova spektroskopia, diamant, XRD, HF CVD, SEM

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited